Koestus ja käyttöönotto

Koestus ja käyttöönotto

Koestus ja käyttöönotto

Meillä on usean vuoden kokemus sähköaseman suojauksesta ja ohjausjärjestelmien konfiguroinnista ja testaamisesta uudisrakennus- ja perusparannusprojekteissa. Kokemusta löytyy useasta eri jännitetasosta pienjännitteestä suurjännitteeseen aina 400kV saakka.

Esimerkkejä työn sisällöstä:

  • suojarele konfigurointi (mm. SIEMENS, ABB, VAMP, SCHNEIDER, ALSTOM)
  • releväyläratkaisut (mm. IEC61850, IEC103, IEC104)
  • ala-asema konfigurointi ja testaus (SIEMENS SICAM AK)
  • suojarele koestukset (käyttöönotto- ja määräaikaiskoestus)
  • ensiö- ja toisiokoestukset
  • maadoitusmittaukset
  • tasasähkö- ja omakäyttöjärjestelmien testaus

CV

Tutustu osaamiseeni & työkokemukseeni CV:ni kautta.